Członkowie komisji

Członkowie Komitetu Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Агеєва Віра Павлівна
Аретов Николай
Ѓурчинов Милан
Ѓурѓинова Анстасија
Константинова Елка Георгиева
Ќулавкова Катица
Ристески Димитрија
Рудяков Павло Миколайович
Сінькова Людміла Дзмітрыеўна
Скарапанава Ірына Сцяпанаўна
Татаренко Алла Леонідівна
Тычка Галіна Казіміраўна

Cieszyńska Beata
Dąbrowski Mieczysław
Damjanov Sava
Duda Dean
Dyras Magdalena
Gawarecka Anna
Gazda Grzegorz
Gil Dorota
Goszczyńska Joanna
Hodel Robert
Janaszek-Ivaničková Halina
Käfer István
Kaniewska Bogumiła
Kazaz Enver
Kodrić Sanjin
Kovač Zvonko

de Lazari Andrzej
Machala Lubomir
Miodyński Lech
Mochizuki Tetsuo
Moroz-Grzelak Lilla
Możejko Edward
Nowosad Andrzej
Olbrych Wiesława
Pantić Mihajlo
Pavera Libor
Pieniążek-Marković Krystyna
Pospíšil Ivo
Sywenky Irene
Szwat-Gyłybowa Grażyna
Škvorc Boris
Zarek Józef
Zieliński Bogusław
Žilka Tibor
Živančević –Sekeruš Ivana

Komunikaty:

Inne: