Kontakt

Przewodniczący Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Prof. zw. dr hab. Bogusław Zieliński
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. +4861 829 45 20; -21
fax. +4861 829 45 30
e-mail:zielbog@amu.edu.pl

Komunikaty:

Inne: